PGSN-860 DISTRIBUTION AMPLIFIER(Разпределителен усилвател-херметичен)

PGSN-860 DISTRIBUTION AMPLIFIER(Разпределителен усилвател-херметичен)

Поръчай

Описание:

Разпределителния усилвател за магистрални линий PGSN-860 е предназначен за усилване и отклоняване на сигнал в кабелните разпределителни мрежи.
Този усилвател се предлага във варианти за локално захранване -220В или дистанционо захранване от 24 до 65В. Разполага с един или два изхода на 5/8 конектор, в зависимост от поставената вложка (сплитер или TAP). Разполага с гнездо за монтаж на активен или пасивен обратен канал, а също и междинно стъпален атенюатор. Изпълнен е в херметичен корпус , с едноточково централно стягане, долно разположени вход-изходи за удобно разполагане в монтажен шкаф. Изпълнен е по три стъпална схема с хибридно крайно стъпало (GaAS- RF модул) от типа Powerdoubler, което позволява много високи изходни нива (до 123dBuV-за теснолентов сигнал) , при запазване на характеристиките до 112dBuV. Характеризира се с висока надежност и устойчивост на токови удари и статични потенциали, резултат от попадение на мълнии.
Снабден е с ефективен импулсен преобразувател на захранващото напрежение (консумация само 10VA), позволяващ захранване както с променливо , така и с постоянно напрежение в широк диапазон ( от 24VAC до 75VAC). Общо усилване при нулева корекция 34 dB.

Производител: Петрико ООД
Файлове: PDF icon Спецификаций

Други модели Кабелни усилватели