Оптичен PLC сплитер 1:4, без конектори

Оптичен PLC сплитер 1:4, без конектори

Order Now

Description:

Оптичен сплитер , компактен ( steel tube) без конектори , съотношение 25:25:25:25%, широколентов-PLC.

Producer: Петрико ООД

Other models of Оптични сплитери