IP QAM мукс-срамблер-модулатор 4 in 1

IP QAM мукс-срамблер-модулатор 4 in 1

Order Now

Description:

IP QAM мукс-срамблер-модулатор 4 in 1 е съвременно високо интегрирано устройство, предназначено за малки мрежи, разпространяващи до 4 QAM модулирани мултиплекса. Напълно съвместимо със стандарта DVB-C ( Annex A,B,C), с високи изходни нива на четиририте носещи, регулируиеми в динамичен обхват от 85 до 105 dBuV и честотен обхват от 87 до 862 MHz. Приема по вход до 32 IP мултикаста ( IP енкапсулирани многопрограмни MPTS транспортни потока), чрез гигапитов ethernet порт, ремултиплексира ги в 4 TS- транспортни потока( мултиплекси) , скрамблира ги по стандарта Simulcrypt ( до 4 различни CAS едновременно) и ги извежда на 4 съседни RF носещи честоти. Управлява се отдалечено, чрез приложение -NMS, и дава възможност за запаметяване и зареждане на вече запаментени конфигураций от управляващия отдалечен компютър. Изключитено ценово ефективно решение заместващо цяла главна станция и позволяващо разпространяване на до 48 цифрови телевизионни програми, което го прави подходящо и за хотелски системи.

Producer: Петрико ООД

Other models of Интегрирани IP мултиплексор-скрамблер модулатори